TIETOSUOJASELOSTE
 
 1. Rekisterin nimi
  
Aineistopankki Jakari (Grano)
 
 1. Rekisterinpitäjät

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr (y-tunnus 0116480-8)
 
 1. Rekisterinpitäjän edustaja

Laura Niemi, viestintäjohtaja, etunimi.sukunimi(at)hdl.fi, puh. +35850 373 8602
 
 1. Yhteyshenkilöt rekisteriasioissa

Jaana af Hällström, viestinnän asiantuntija, etunimi.sukunimi(at)hdl.fi, puh. +358404853545
 
 1. Organisaation nimittämä tietosuojavastaava

Leenamaija Sipponen, tietosuoja(at)hdl.fi, puh. +358400728516
 
 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste
 
Henkilötietoja käsitellään viestinnän ja markkinoinnin tarkoituksiin. Käsittely perustuu sopimukseen sekä rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.
 
 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää:
Manuaalisesti säilytetään kuvattavien kanssa tehdyt allekirjoitetut sopimukset ja suostumukset.
 
 1. Henkilötietojen tietolähteet

Henkilötiedot saadaan kuvattavilta itseltään sekä aineistoa tuottavilta kumppaneilta.
 
 1. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille, eikä niitä siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. 
 
 1. Rekisteritietojen suojauksen periaatteet ja säilytysajat

Rekisteritiedot tallennetaan sopimuksen mukaan Grano Oy: n tarjoamaan aineistonhallintajärjestelmään. Grano Oy on sitoutunut käsittelemään henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun GDPR:n vaatimusten  mukaisesti.
 
Henkilötietojen käsittely on käyttöoikeuksin ja salasanoin rajattu. Kuvatun henkilön nimeä ei julkaista ilman asianomaisen suostumusta. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Manuaalinen aineisto (sopimukset ja suostumukset) säilytetään lukitussa tilassa olevassa lukitussa kaapissa sopimuksen päättymiseen asti, jonka jälkeen ne arkistoidaan.
 
Aktiivikäytöstä poistetut kuvat siirretään kuvankäyttösopimuksen päätyttyä arkistoon. Tämän jälkeen kuvien käyttöä koskee valokuvia koskevat suoja-ajat. Tavallisten valokuvien suoja-aika on 50 vuotta kuvanottovuoden päättymisestä. 
 
 1. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeudet, kun käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu:
Lisäksi rekisteröity voi peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta, poistetaan tiedot. Suostumuksen peruminen ei koskee kuvien aikaisempaa käyttöä sopimuksen mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeuksien käytöstä tulee lähettää pyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilöille tai esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarkastuspyyntöä henkilökohtaisesti esitettäessä on asiakkaan esitettävä henkilöllisyystodistuksensa.
 
 1.  Muut mahdolliset oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista saa osoitteesta www.tietosuoja.fi